ZESPÓŁ GIMNAZJUM im. OFIAR KATYNIA
i SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI
W LISIEJ GÓRZE

LISIA GÓRA
33-140 ul. Szkolna 2
Tel. fax (14) 6784781, (14) 6785105

Zapraszamy
ZESPÓŁ SZKÓŁ W LISIEJ GÓRZE Zapraszamy
Zapraszamy